You are currently viewing Anunț al Primăriei Vlădeni

Anunț al Primăriei Vlădeni

PRIMĂRIA COMUNEI VLĂDENI prin primar POȘIRCĂ MARIA anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița: nu se supune evaluării impactului asupra mediului / nu se supune evaluării adecvate / nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizare drum de interes local în comuna Vlădeni, jud. Dâmbovița”, propus a se realiza în com. Vlădeni, sat Vlădeni, jud. Dâmbovița.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M. Dâmbovița din Municipiul Târgoviște, str Calea Ialomiței, nr. 1, județul Dâmbovița, în zilele de luni – vineri, intre orele 9.00 – 16.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmdb.anpm ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii / observații, la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.