You are currently viewing Din 23 octombrie locuitorii din Răcari sunt invitați la primăria din oraș, pentru întocmirea dosarelor pentru ajutoarele de încălzire

Din 23 octombrie locuitorii din Răcari sunt invitați la primăria din oraș, pentru întocmirea dosarelor pentru ajutoarele de încălzire

Anunț important al primarului orașului Răcari, Marius Caravețeanu. Edilul informează locuitorii că, începând cu data de 23 octombrie 2023, în intervalul orar 8:00 – 16:00, sunt așteptați la sediul primăriei, pentru întocmirea dosarelor privind beneficiarii de ajutor de încălzire a locuinței în sezonul rece 2023-2024.

Pe lângă cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului şi suplimentului pentru încălzirea locuinţei, beneficiarii mai trebuie să depună și alte categorii de documente:
Acte de identitate:
– copii BI/CI ale solicitantului şi membrilor de familie care au domiciliul sau reşedinţa la adresa pentru care se solicita ajutorul;
– copii certificate de naştere ale copiilor sub 14 ani;
– copie certificat de căsătorie;
– hotărâre judecătorească definitivă de încredinţare în vederea adopţiei/sau de încuviinţare a adopţiei;
– copie sentinţă divorţ;
– hotărâre judecătorească/sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului privind măsură plasamentului;
– decizia directorului general al direcţiei generale de asistență şi protecţie a copilului/sau hotărârea judecătorească privind măsură plasamentului în regim de urgenţă;
– hotărâre judecătorească de instituire a tutelei/curatelei sau dispoziţia autorităţii tutelare;
– alte acte doveditoare privind componența familiei.
Acte privind veniturile realizate de familie/persoană singură, în luna anyterioară depunerii cererii: 
– adeverinţa de la angajator cu salariul net + valoarea bonurilor de masă – unde este cazul (venituri anterioare lunii depunerii cererii)
– cupoane de pensii (anterioare lunii depunerii cererii);
– cupoane sau adeverinţe şomaj;
– cupon sau adeverinţa DGASPC pentru indemnizaţia handicap.
Acte privind bunurile mobile și imobile, deținute de familie/persoana singură:
– adeverinţe de la registru agricol şi serviciul taxe şi impozite, privind bunurile imobile (clădiri, spaţii locative, terenuri, etc); bunurile mobile, utilaje agricole pentru toţi membri majori din familie;
– copii talon autoturism;
– copii act de proprietate, contract vânzare cumpărare, contract de închiriere; împuternicire notarială a proprietarului locuinţei (unde este cazul);
– copia ultimei facturi de gaze/energie electrică în funcţie de opţiune;
– declaraţie pe propria răspundere că nu deţin imobile (clădiri şi/sau terenuri) în alte localităţi decât cea de domiciliu.

AUTOR: F.S.