You are currently viewing EDUCAȚIE ȘI VOLUNTARIAT DE MEDIU PENTRU TINERET – proiect implementat de Asociaţia Ecologică Floare de Colţ

EDUCAȚIE ȘI VOLUNTARIAT DE MEDIU PENTRU TINERET – proiect implementat de Asociaţia Ecologică Floare de Colţ

Asociaţia Ecologică Floare de Colţ implementează în perioada 29 aprilie – 18august 2024, în parteneriat cu Şcoala Gimnazială Nucet, cu finanţare din partea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de șanse, proiectul „EDUCAȚIE ȘI VOLUNTARIAT DE MEDIU PENTRU TINERET”. Scopul proiectului este stimularea participării tinerilor, la activități non-formale educative de mediu și voluntariat, specifice turismului montan specializat.

Obiectivele proiectului sunt:
O1. Creșterea gradului de informarea privind oportunitățile de participare și implicare în activități educative de mediu și voluntariat specifice turismului montan specializat care formează sau dezvoltă competențe și abilități sociale și de incluziune dar și competențe practice specifice;
O2. Oferirea oportunităţi de participare și implicare a tinerilor în activități educative de mediu specifice turismului montan specializat, care formează sau dezvoltă competențe și abilități sociale și de incluziune, dar și competențe practice specifice.
Astfel, în perioada 6 mai – 16 iunie 2024, se va organiza o campanie de informare și recrutare a beneficiarilor, desfășurată în minim 10 unități de învățământ, pentru ca ulterior, în perioada 29 iulie -2 august, un număr de 80 de tineri din țară, coordonați de monitori ai asociaţiei, să fie implicaţi în activităţileteoretice şi practice ale unei tabere tematicede educație și voluntariat de mediu pentru tineret, care se va organiza în Munții Bucegi cu cazarea participanților la Bușteni.

Pe parcursul taberei, tinerii vor fi implicați în activități ca atelier teoretic – educație pentru protecția mediului și voluntariat în turismul montan specializat (marcajele turistice din România, arii naturale protejate – Parcul Natural Bucegi, floră și faună montană, materiale și echipamente în turismul montan specializat), remarcare traseu turistic, ecologizare zonă turistică, concurs pe echipe cu probe specifice: teste teoretice, drumeţie montană, orientare turistică, coborâre în rapel, montaj cort.

Proiectul va contribui astfel, laformarea și dezvoltarea de competențe și abilități sociale și de incluziune, responsabilizarea față de protejarea mediului înconjurător, lucrul în echipă, abilități de a găsi soluții la diferite probleme, formarea și dezvoltarea de competențe practice specifice (orientarea cu busola, montarea unui cort, parcurgerea de trasee tematice și colectarea de date, recunoașterea speciilor de plante) precum și reducerea riscului de producere a evenimentelor neplăcute sau accidentelor montane în rândultinerilor beneficiari.

AUTOR: F.S.