You are currently viewing ABSOLVENȚII FACULTĂȚII DE TEOLOGIE ȘI STIINȚELE EDUCAȚIEI DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII ”VALAHIA” DIN TÂRGOVIȘTE, PROMOȚIA 2024, AU DEPUS JURĂMÂNTUL DE CREDINȚĂ

ABSOLVENȚII FACULTĂȚII DE TEOLOGIE ȘI STIINȚELE EDUCAȚIEI DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII ”VALAHIA” DIN TÂRGOVIȘTE, PROMOȚIA 2024, AU DEPUS JURĂMÂNTUL DE CREDINȚĂ

 

Absolvenții Facultății de Teologie și Științele Educației a Universității „Valahia” din Târgoviște, licență și master, promoția 2024, au depus jurământul de credință, la Catedrala din Târgoviște, în cadrul unei ceremonii solemne, desfășurată  joi, 4 iulie 2024, sub coordonarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon.

La festivitate au luat parte, alături de absolvenți și membri ai familiilor lor, profesorii Facultății, Părintele Vicar eparhial, Prof. univ. dr. Marian Vîlciu, Prorector al Universității „Valahia”, Pr. prof. univ. dr. Florea Ștefan, Decanul Facultății de Teologie și Științele Educației, Părintele Secretar Eparhial, Părinții Consilieri de la Centrul Eparhial, precum și slujitorii Catedralei eparhiale.

Părintele Mitropolit Nifon, profesor al Facultății și Decan pentru multă vreme, a arătat, în cuvântul său, că depunerea jurământului de credință este un eveniment solemn, plin de nădejde, de bucurie și de trăire duhovnicească, moment spiritual important și frumos, care conectează pe tinerii absolvenți întru profunzimea Trupului Viu al Mântuitorului Hristos, care este Biserica.

Înaltul Ierarh a subliniat că teologia are trei aspecte specifice, și anume: cel duhovnicesc, fundamentat pe rugăciune și pe aprofundarea vieții spirituale, apoi aspectul pastoral, ce reliefează faptul că iubirea lui Dumnezeu trebuie împărtășită aproapelui prin intermediul luminii învățăturii dumnezeiești și a Învierii călăuzitoare pe drumurile vieții. Avem nevoie de cunoașterea și de trăirea credinței, precum și de a ști cum să împărtășim celor din jur această bucurie a slujirii Tatălui ceresc, dobândită prin studiul teologiei. Cea de a treia dimensiune a teologiei, cea misionară, are în centrul ei promovarea dialogului în orice împrejurare, mărturisind, cu fidelitate pe Dumnezeu și trăind credința, în chip nedespărțit și armonios.

Mitropolitul Nifon i-a îndemnat pe tinerii absolvenți să contribuie la vindecarea contemporanilor noștri, încercați de diferitele provocări ale vremurilor, dominate de tot felul de crize, de angoasă și de suferință, prin mărturia, solidaritatea și comuniunea iubirii, care înalță și transfigurează.

 

 

BIROUL DE PRESĂ AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTEI