You are currently viewing Legea Semnăturii Electronice și a Serviciilor de Încredere a fost publicată în Monitorul Oficial

Legea Semnăturii Electronice și a Serviciilor de Încredere a fost publicată în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 647 din 8 iulie 2024 a fost publicată Legea nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, care va intra învigoare la 8 octombrie 2024.

Principalul obiectiv al legii este crearea unui cadru juridic general și predictibil al utilizării fiecărui tip de semnătură electronică (semnătura electronică calificată, semnătura electronică avansată şi semnătura electronică simplă) şi de a stabili cu claritate cadrul juridic general în materia efectelor juridice ale semnăturilor electronice. Mai mult, legea stabileşte condițiile prestării serviciilor de încredere şi atribuţiile autorităţilor şi instituțiilor publice in domeniul prestării serviciilor de încredere.

În plus, legea stabileşte cadrul juridic intern de aplicare directă a Regulamentului (UE) nr. 910/2014 și de preluare în ordinea juridică internă a măsurilor lăsate la latitudinea statelor membre, prin clarificarea anumitor aspecte ale sigiliului electronic, a mărcii temporale şi a documentelor electronice cărora li s-a aplicat o semnătură electronică, o marcă temporală sau un sigiliu electronic.

Legea confirmă că toate tipurile de semnătură electronică produc efecte juridice şi pot fi utilizate ca mijloace de probă în fața instanţelor de judecată. Utilizarea unui anumit tip de semnătură electronică este asociată clasificării actelor juridice în funcție de modul de formare, respectiv dacă potrivit legii, forma scrisă este cerută ca o condiție de validitate sau de probă a unui act juridic.

Legea reglementează sistemele închise, care pot fi definite în interiorul autorităților și instituțiilor publice sau în cadrul entităților de drept privat, unde utilizarea semnăturii electronice se realizează în conformitate cu legislaţia în vigoare şi pe baza unor reglementări proprii.

Legea descrie în mod explicit prestarea serviciilor de încredere de către prestatorii de servicii de încredere înregistraţi în România, condițiile de dobândire a acestei calități și obligațiile pe parcursul desfăşurării activității, cu sancţiunile aferente încălcării acestora. În plus, se acordă o atenție deosebită protecției datelor cu caracter personal, măsurilor de securitate cibernetică şi protecția terţilor care îşi întemeiază conduita pe efectele juridice ale unei semnături electronice.

Ca elemente de noutate, legea conferă unui act juridic semnat cu semnătura electronică corespunzătoare aceleaşi efectele juridice ca și cum actul ar fi prezentat în format letric. În plus, în relațiile dintre profesionişti, utilizarea și efectele semnăturii electronice pot fi agreate convențional, cu respectarea anumitor condiţii de protecţie a circuitului civil. Pentru atingerea dezideratului de a simplifica și de a accelera încheierea actelor juridice între IMM-uri și profesionişti, legea acordă semnăturii electronice avansate efecte mai ample decât în vechea reglementare.

Legea distinge între mai multe tipuri de semnătură electronică avansată, cel mai înalt grad de încredere având semnătura electronică aplicată cu un certificat emis de o autoritate sau de o instituție publică. Acest tip de semnătură va fi disponibil nu doar funcționarilor publici din cadrul acelei entități, ci și cetăţenilor, care vor putea utiliza semnătura electronică în relațiile cu entitățile publice.

Această lege deschide noi oportunităţi pentru furnizarea serviciilor electronice, lar cetăţenii vor beneficia de o administrație publică eficientă, cu proceduri simplificate, birocrație redusă și timp de aşteptare minim. Pentru atingerea dezideratului de digitalizare a administraţiei publice din România, instituțiile și autorităţile publice vor avea obligaţia de a accepta documente electronice semnate cu o semnătură electronică, aplicată în conformitate cu dispoziţiile legii şi ale Regulamentului (UE) 910/2014.

În plus, legea are în vedere nu doar semnăturile electronice bazate pe un certificat, ci, în anticiparea progresului tehnologic, conferă efecte juridice și semnăturilor electronice avansate care folosesc alte tehnologii.

Editor: IFA